Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Familieoplysninger

M Heinrich Wilhelm Christian Friedrich Peeck

Fødsel: 15. oktober 1881 i Karby, Svansø, Slesvig, Tyskland

Død: 31. maj 1970 i Humboldt, CA, USA

Mere om Heinrich Wilhelm Christian Friedrich Peeck

F Ella Augusta Hansen

Fødsel: 4. juli 1887 i Espe, Danmark

Død: 9. juni 1963 i Humboldt, CA, USA

Mere om Ella Augusta Hansen

 

De blev gift d. 29. september 1918 i Vor Frue Kirke, Odense, Danmark. De fik følgende børn:

1)Anna Møller Peeck, født 1919, død 2004

2)Martha Møller Peeck, født 1921

3)Gerda Møller Peeck, født 1923, død 1988

Familien fik dansk statsborgerskab 29. marts 1924, men udvandrede til USA 3. maj 1927. De rejste med skibet Frederik VIII fra København til USA. Følgende oplysninger er noteret på passagerlisten: Heinrich var skomager. Nærmeste levende slægtning var bror V. Hansen på Jomsborgvej i Odense, og det må næsten være Ellas bror Laurits Vilhelm Valdemar Hansen. Familien skulle til byen Fortuna i Californien, hvor de skulle mødes med svogeren J. P. Vinum.

I byen Fortuna i Californien blev blev Heinrich og Ella registret som stemmeberettigede. Af en liste der var gyldig indtil 18. maj 1933 fremgår det, at Ella var tilhæger af Demokraterne, og at Heinrich ikke ønskede at stemme. Næste liste var gyldig indtil 27. september 1934 og af den fremgår de samme oplysninger. På listen for 1938 og indtil 26. september 1940 blev også datteren Anna registreret. Anna er noteret som demokrat og studerende. Ella og Heinrich er denne gange begge noteret som republikanere. Det samme gælder for Ella og Heinrich på listerne for 1940-1948. Desuden fremgår det af listerne for 1938-1948, at Heinrich stadig var skomager. Alle gange blev Heinrich registreret under Navnet Henry Pelk. På listerne for byen Eureka i Californien for årene 1938-1948 er datteren Martha noteret som værende tjener, og hun ønskede ikke at stemme.

Familiens begivenheder

29.09.1918

Gift i Vor Frue Kirke, Odense, Danmark

Note 1

01.02.1921

Registreret ved folketællingen i Odense, Danmark

Note 2

05.11.1925

Registreret ved folketællingen i Odense, Danmark

Note 3

03.04.1930

Registreret ved folketællingen i Table Bluff, Humboldt, CA, USA

Note 4