Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Familieoplysninger

M Frederik Pedersen Juhl

Fødsel: 25. oktober 1828 i Stenderup Gårde, Toftlund, Danmark

Død: 1. juni 1891 i Nørre Holsted, Holsted, Danmark

Mere om Frederik Pedersen Juhl

F Maren Jensen

Fødsel: 4. juni 1831 i Tornskov, Nørre Løgum, Danmark

Død: 26. juli 1892 i Nørre Holsted, Holsted, Danmark

Mere om Maren Jensen

 

De blev gift d. 8. november 1860 i Agerskov Kirke, Danmark. De fik følgende børn:

1)Line Cathrine Juul, født 1861, død 1907

2)Thomas Jensen Juhl, født 1864, død 1949

3)Marie Juhl, født 1867, død 1965

4)Jens Frederiksen Juhl, født 1870, død 1962

5)Anna Marie Juul, født 1875, død 1953

Datoerne afslører, at Maren var gravid i 6. måned, da hende og Frederik blev gift, men de stiftede bekendtskab med hinanden allerede året før, nemlig d. 31. juli 1859 hvor de begge stod fadder ved dåben af Marens nevø Peder Christian Nissen i Agerskov Kirke.

Familien boede et års tid i Geestrup i Agerskov sogn, men flyttede så til Rurup i Branderup sogn, hvor Frederik voksede op. Der købte de 6½ tønder land og byggede en ejendom der. I 1864 udbrød 2. Slesvigske Krig og resultatet blev Danmarks afståelse af Slesvig. Derefter var Rurup en del af Kongeriget Preussen, og familien Juhl var således preussiske statsborgere. De kunne have ansøgt om dansk statsborgerskab med det samme, men det gjorde de ikke. Faktisk blev de boende i Rurup indtil 1876, hvor Frederik ansøgte om familiens fritagelse for det preussiske statsborgerskab. De fik bevillingen d. 31. marts 1876, og Frederik solgte kort derefter deres ejendom i Rurup, og så flyttede Frederik og Maren og deres 5 børn til Lindknud i Danmark. På den måde undgik sønnerne af skulle aftjene værnepligt for det tyske forbund.

Opholdet i Lindknud var kun midlertidigt, for i 1879 købte Frederik en ejendom i Nørre Holsted. Den lå på matrikel 10d på adressen Esbjergvej 138. Dengang lå gården rimeligt afsides, men i dag har den Esbjergmotorvejen næsten helt inde i baghaven. Matriklen er kun på ca. 2/3 tønder land (ca. ½ fodboldbane), så i forhold de 6½ tønder land familien havde i Rurup, var den her grund i Nr. Holsted faktisk meget lille.

I 1882 flyttede familien igen, men denne gang flyttede de ikke ret langt væk. Frederik byttede nemlig Esbjergvej 138 i Nr. Holsted med Mosevej 5 i Nr. Holsted (matrikel 9b og 12b). Grunden tilhørende Mosevej 5 har et samlet areal på ca. 17½ tønder land, og Frederik måtte derfor betale 2100 kr. oveni ved ombytningen af de to ejendomme. Beløbet svarer til ca. 150.000 kr. i dag. Det lyder umiddelbart ikke af meget, men det var altså den værdiforskel Frederik og den tidligere ejer Iver Lauridsen blev enige om dengang.

I 1890 solgte Frederik ejendommen til sønnen Thomas, under forudsætning af at Thomas sørgede for Frederik og Maren indtil deres død. Betingelserne var nærmere bestemt i en aftægtskontrakt. Kontrakten dikterede bl.a. at Frederik og Maren hver morgen hele året rundt skulle have levet "½ kande nymalket uforfalsket mælk af friske og sunde køer". Desuden skulle de have en del korn og det skulle sønnen Thomas "på forlangende besørge til mølle og malet hjem igen". Endeligt skal nævnes at der selv for aftægtsfolk skulle være forskel på hverdag og fest: Ved jul, påske og pinse skulle de have både kaffe, kandis og brændevin - det fik de intet af resten af året.

Familiens begivenheder

08.11.1860

Gift i Agerskov Kirke, Danmark

Note 1

01.02.1880

Registreret ved folketællingen i Holsted, Danmark

Note 2

01.02.1890

Registreret ved folketællingen i Holsted, Danmark

Note 3