Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Kilde vedrørende Marie Kirstine Juhl

Marie Kirstine Juhl: Registreret ved folketællingen 1930

Holsted sogns folketælling pr. 5. november 1930: AO opslag 78 og 81, skema 26, husstand 15

Citat:

Landdistrikterne
Folketællings-Skema Nr. 34
for Befolkningen 5. November 1930
Amtets Navn: Ribe Byens Navn: Nør. Holsted
Herredets Navn: Malt Tællingskommisærens Navn: Gaardejer Johs. P. Hansen
Sognets Navn: Holsted

Byernes eller Stedernes Navne med Angivelse af Gaardenes, Husenes o.s.v. Matr.-Nr.: [blankt felt]
Familiernes Løbenr.: 15
Navn Til Stede Bopæl 5. Nov. 1929 Køn Fødsels- dag Fødsels- aar Fødested Stats- borger- forhold Ægte- skabelig Stilling Stilling i Familien Erhverv Viet Aar Levende Børn Døde Børn
Juhl Niels Hansen Ja Holsted M 16/9 1993 Holsted Ribe dansk G Husfader Arbejdsmand 1917 4 1
- Gunder Magrethe - - K 26/9 1992 Føvling - - G Husmoder 1917 4
- Thomas Jensen - - M 15/7 1918 Holsted - - Barn
- Jenny Kirstine - - K 21/9 1921 - - - -
- Marie Kirstine - - K 29/ 9 1924 - - - -
- Grethe - - M 9/6 1927 - - - -

Vis Marie Kirstine Juhls detaljerVis Marie Kirstine Juhls slægtstræ