Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Kilde vedrørende Anna Clausine Hansen

Anna Clausine Hansen: Skifte 1905.

Sallinge Herredsfogeds Skifteprotokol 1904-1910: Side 49, nr. 93

Citat:

Anm. om Anne Clausine Hansens død i Espe. År 1905 den 14. juli anm. Odense Købstads Skifteret, at skomager Lars Hansens hustru Anna Clausine Hansen der [døde] under et midlertidigt ophold på Odense Sygehus, 49 år gammel. For retten mødte enkemanden, der forklarede at afdøde ikke efterlader sig andre livsarvinger end deres 13 fælles myndige og umyndige børn, med hvilke han forbliver hensiddende i uskiftet bo.

Vis Anna Clausine Hansens detaljerVis Anna Clausine Hansens slægtstræ