Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Kilde vedrørende Svend Aage Mathiassen

Svend Aage Mathiassen: Registreret ved folketællingen 1916

Thisted sogns folketælling pr. 1. februar 1916: Opslag 23-25, tællingsskema 76

Citat:

Matrikel 9ay, J. P. Jakobsensgade 8, ejet af depotarbejder Mathiasens enke, forhuset:
Nicoline Severine Kristiane Mathiasen, født 1866, enke, husmoder.
Ella Mariane Mathiasen, født 1895, barn, ekspeditrice, årsindtægt 800 kr., formue 0 kr.
Hans Mathiasen, født 1898, barn, smedelærling hos smedemester Knudsen.
Maria Mathiasen, født 1899, barn.
Gerda Mathiasen, født 1902, barn.
Svend Aage Mathiasen, født 1903, barn.
Henry Mathiasen, født 1905, barn.
Hans Albert Hansen, født 1884, pensionær, barber, musiker, årsindtægt 1400 kr., formue 0 kr. [ovennævnte Ella Mariane Mathiassens kommende ægtefælle].

Vis Svend Aage Mathiassens detaljerVis Svend Aage Mathiassens slægtstræ