Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Kilde vedrørende Marie Kirstine Klaaborg

Marie Kirstine Klaaborg: Død 1911.

Øster Lindet sogns kirkebog for årene 1875-1924: Opslag 331, folio 326, nr. 4

Citat:

1811, død d. 23. april i Øster Lindet, begravet d. 29. april, Marie Christine Sørensen, født Klaborg, landmandsenke i Øster Lindet, 89 år, ligtale.

Vis Marie Kirstine Klaaborgs detaljerVis Marie Kirstine Klaaborgs slægtstræ