Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Personoplysninger

MClaus Madsen

Fødsel: 1784 i Ubberud, Danmark

Død: 19. januar 1867 i Vejrup, Ubberud, Danmark

Søn af Mads Nielsen og Anna Maria Hansdatter

Slægtsskab til mig: Tip x3 oldefar.

Vis slægtstræ startende med Claus Madsen

I 1831 beskrev Odense Herreds skolekommission Ubberud Skole som værende "een af Frederich den 4de Skoler, der er i god Stand. Imidlertid er det skolesøgende Børneantal i Ubberud saa stort, at en Formindskelse af Samme, ved at overlade Sanderum de berørte Steder, vel kunde synes hensigtsmæssig." Sanderum Sogn havde dengang planlagt at opføre en ny skole, og en del af Ubberud Skoledistrikt skulle derefter overgives til Sanderum Skoledistrikt.

Skolevæsenet blev dengang betalt af skoledistriktets beboere. Fordelingen af omkostningerne skete efter hartkorn. Claus Madsens gård er opgivet til 2 tønder, 7 skæppe og 1/4 album. I 1845 var de samlede udgifter på ca. 230 Rigsdaler. Det blev besluttet, at der skulle pålignes beboerne 3 Mark pr. tønde hartkorn. Claus Madsen blev pålignet at betale 1 Rigsdaler, 3 Mark og 10 Skilling. I 1846 betalte Claus Madsen 3 Rigsdaler, 5 Mark og 8 Skilling. Samlet set blev der dette år betalt 561 Rigsdaler, 4 Mark og 10 Skilling. Claus' bidrag var begge år en meget lille del af de samlede omkostninger, men listerne viser, at der var meget stor forskel på bidraget fra et år til det næste. En af årsager til de øgede omkostninger i 1846 var, at der skulle laves en tilbygning til Spedsbjerg Skole, og den skulle betales af beboerne i både Ubberud, Korup og Sanderum sogne.

Kilde: Korup-Ubberud Kommunale Arkiv. 1808-47. Skolekommissionens forhandlingsprotokol. Side 148-155 og 160-166.

Begivenheder i denne persons liv

1784

Født i Ubberud, Danmark

Kilde 1

12.12.1784

Døbt i Ubberud Kirke, Danmark

Kilde 2

01.07.1787

Registreret ved folketællingen i Vejrup, Ubberud, Danmark

Kilde 3

01.02.1801

Registreret ved folketællingen i Vejrup, Ubberud, Danmark

Kilde 4

01.02.1855

Registreret ved folketællingen i Vejrup, Ubberud, Danmark

Kilde 5

01.02.1860

Registreret ved folketællingen i Vejrup, Ubberud, Danmark

Kilde 6

19.01.1867

Død i Vejrup, Ubberud, Danmark

29.01.1867

Begravet på Ubberud Kirkegård, Danmark

Partnere og børn

Ane Madsdatter
Gift 1816

Børn:

Karen Marie Klausdatter

Maren Klausdatter

Mads Klausen

Ane Marie Klausdatter

Karen Kirstine Klausdatter

Rasmus Klausen

Mads Klausen

Niels Klausen

Dødfødt Klausdatter