Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Kilde vedrørende Gunder Margrethe Elbæk Kristensen

Gunder Margrethe Elbæk Kristensen: Død og begravet 1963.

Brørup sogns kirkebog for årene 1962-1965: AO opslag 61, side 293, nr. 23

Citat:

Døde kvindekøn
No.: 23
Dødsdagen (år og dato) og dødsstedet (På landet: By, sogn, herred og amt. I købstad: Købstaden og tillige sognet, hvis der er mere end et sogn): 1963 - 6. juli Amtssygehuset, Brørup Sogn, Malt Herred, Ribe Amt
Begravelsesdagen (år og dato) og begravelsesstedet. (På landet: Kirkegårdens, sognets og herredets navn. I Købstad: Kirkegårdens og købstadens navn). Er jordpåkastelsen foretaget andetsteds anføres det med opgivelse af sted og dato: 1963 - 10. juli Holsted Sogns Kirkegård, Malt Herred
Den afdødes fulde Navn (så vidt muligt efter forevist dåbs- eller fødselsattest eller ved eftersyn i kirkebogen). Var den afdøde gift, enke eller fraskilt, anføres efter familienavnet den afdødes pigenavn: Gunder Margrethe Elbæk Juhl f. Kristensen
Den afdødes stilling (erhverv) og bopæl (?: sidste faste opholdssted, betegnet på landet ved by, sogn, herred og amt, i købstad ved købstaden, gaden og husnummeret) fødested (sogn eller købstad), fødselsår og -dag samt ægteskabelig stilling (ugift, gift, enke, fraskilt). Var eller havde den afdøde været gift, anføres tillige, så vidt muligt, ægtefællens fulde navn og stilling samt deres sidste fælles Bopæl. For så vidt oplysning derom kan erholdes, anføres den afdødes forældres (for børn, fødte udenfor ægteskab, moderens) fulde navn, stilling og bopæl: Husmoder, Søndergade 31, Holsted By og Sogn, Malt Herred, Ribe Amt. - Født i Føvling Sogn, Malt Herred 1892, 26. sept. - Datter af husmand Jens Kristensen og hustru Maria Jessen. - Gift med efterlevende fhv. arbejdsmand Niels Hansen Sørensen Juhl, Søndergade 31, Holsted By, hvor sidste fælles bopæl var.
Den afdødes alder (fødselsår og -dag): 70 år. 1892, 26/9
Af hvilken præst begravelsen (jordpåkastelsen) er foretaget: Sognepræst Riber Jensen.
Anmærkninger. Her anføres bl. a. for hvilken skifteret dødsfaldet er anmeldt samt dato for skifterettens attest om anmeldelsen, dato for eventuel tilmelding af begravelsen til dødsstedets kirkebog og dato for eventuel meddelelse om begravelsen fra begravelsesstedet: Skifteretten i Holsted 8/7 1963. Begr. tIlbagemeldt 11/7 1963.

Vis Gunder Margrethe Elbæk Kristensens detaljerVis Gunder Margrethe Elbæk Kristensens slægtstræ