Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Kilde vedrørende Gunder Margrethe Elbæk Kristensen

Gunder Margrethe Elbæk Kristensen: Død og begravet 1963.

Holsted sogns kirkebog for årene 1960-1969: AO opslag 63, side 232, nr. 0

Citat:

Døde kvindekøn
No.: 0
Dødsdagen (år og dato) og dødsstedet (På landet: By, sogn, herred og amt. I købstad: Købstaden og tillige sognet, hvis der er mere end et sogn): 1963 - 6. juli Amtssygehuset Brørup by og sogn Malt herred Ribe amt
Begravelsesdagen (år og dato) og begravelsesstedet. (På landet: Kirkegårdens, sognets og herredets navn. I Købstad: Kirkegårdens og købstadens navn). Er jordpåkastelsen foretaget andetsteds anføres det med opgivelse af sted og dato: 1963 - 10. juli Holsted kirkegård Holsted sogn Malt herred
Den afdødes fulde Navn (så vidt muligt efter forevist dåbs- eller fødselsattest eller ved eftersyn i kirkebogen). Var den afdøde gift, enke eller fraskilt, anføres efter familienavnet den afdødes pigenavn: Gunder Margrethe Elbæk Juhl f. Kristensen
Den afdødes stilling (erhverv) og bopæl (?: sidste faste opholdssted, betegnet på landet ved by, sogn, herred og amt, i købstad ved købstaden, gaden og husnummeret) fødested (sogn eller købstad), fødselsår og -dag samt ægteskabelig stilling (ugift, gift, enke, fraskilt). Var eller havde den afdøde været gift, anføres tillige, så vidt muligt, ægtefællens fulde navn og stilling samt deres sidste fælles Bopæl. For så vidt oplysning derom kan erholdes, anføres den afdødes forældres (for børn, fødte udenfor ægteskab, moderens) fulde navn, stilling og bopæl: Husmoder, Søndergade 31, Holsted by og sogn, Malt herred, Ribe amt. - Født 26. september 1892 i Føvling sogn, Ribe amt. - Datter af husmand Jens Kristian Kristensen og hustru Maria Jessen. - Gift med fhv. arbejdsmand Niels Hansen Sørensen Juhl, der efter lever. - Sidste fælles bopæl: Søndergade 31, Holsted.
Den afdødes alder (fødselsår og -dag): 70 år
Af hvilken præst begravelsen (jordpåkastelsen) er foretaget: Spr.
Anmærkninger. Her anføres bl. a. for hvilken skifteret dødsfaldet er anmeldt samt dato for skifterettens attest om anmeldelsen, dato for eventuel tilmelding af begravelsen til dødsstedets kirkebog og dato for eventuel meddelelse om begravelsen fra begravelsesstedet: G-M. 8. juli 1963. TIlbagemeldt.

Vis Gunder Margrethe Elbæk Kristensens detaljerVis Gunder Margrethe Elbæk Kristensens slægtstræ