Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Kilde vedrørende Gunder Margrethe Elbæk Kristensen

Gunder Margrethe Elbæk Kristensen: Født og døbt 1892.

Føvling sogns kirkebog for årene 1892-1899: AO opslag 44, side 42, nr. 16

Citat:

Fødte Kvindekøn
No.: 16
Fødselsaar og Datum: 1892. 26 September.
Hvor født? (Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnummeret.): Bobøl, Føvling Sogn, Malt Herred.
Barnets fulde Navn: Gunder Marie Elbæk Kristensen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende Angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar. (Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen.): Husmand Jens Kristian Kristensen og Hustru Marie Jessen (29 Aar), viede i Føvling Kirke 7 Maj 1887. Bobøl.
Daabsdagen: 13 November 1892.
Hvem der har foretaget Daabshandlingen, og om den er foretaget i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstillingen i Kirken: C. Enghoff. I Kirken.
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl: Husmand Lavrids Bartolins Hustru, Aatte. Gaardmand Jørgen Hejs, Stenderup. Gaardmand P. P. Læk Jessen, Stenderup. Ungkarl Jørgen Peder Kristensen, Gørding. Gaardmand Peder Nymans Hustru, Bobøl.
Anmærkninger. (Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedsret.):

Vis Gunder Margrethe Elbæk Kristensens detaljerVis Gunder Margrethe Elbæk Kristensens slægtstræ